บริษัท ทีเอ็มซี วิศวกรรมอุตสาหการ จำกัด
โทร 037-200-280, 087-9989442
  • th
  • รับเหมาก่อสร้างปราจีนบุรี
  • รับเหมาก่อสร้างปราจีนบุรี
  • รับเหมาก่อสร้างปราจีนบุรี
  • รับเหมาก่อสร้างปราจีนบุรี

รับเหมาก่อสร้างปราจีนบุรี

 

 

 

บริษัท ที เอ็ม ซี วิศวกรรมอุตสาหการ จำกัด

T M C Industrial Engineering Co., Ltd.

รับเหมาก่อสร้างครบวงจร โดยทีมงานวิศวกร รับบริการออกแบบ เขียนแบบ งานก่อสร้าง บ้านอาคาร โรงงาน หอพัก อพ้าทเม้นต์ คอนโดมิเนียม สำนักงาน อาคารเก็บสินค้า โรงอาหาร โรงเก็บขยะ โรงจอดรถ และงานซ่อม สร้าง ต่อเติมอาคาร โรงงานทุกชนิด

 

 

นโยบาย (POLICY)

ปัจจุบันคุณภาพสินค้าและต้นทุนในการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ผลิตคำนึงถึง เทคโนโลยีของเครื่องจักร ได้พัฒนาสู่โลกดิจิตอล เครื่องจักรสมัยใหม่มีความซับซ้อนมากขึ้น แต่ให้ความแม่นยำและคุณภาพของสินค้าสูง ดังนั้นจึงทำให้ "บริษัท ที เอ็ม ซี วิศวกรรมอุตสาหการ จำกัด" ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับ เทคโนโลยี ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และในอนาคตอีกต่อไปโดยบริษัทของเรามีทีมงานและบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ บวกกับประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อคอยรองรับบริการลูกค้าในอุตสาหกรรมทุกประเภท

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยพัฒนาอุสาหกรรมภายในประเทศ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ บริษัทฯ ให้คำมั่นสัญญาต่อลูกค้าด้วยคำมั่นสัญญาดังนี้ "เราจะมุ่งมั่นให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้รับบริการสูงสุด"

 

วิสัยทัศน์บริษัท (VISION)

พัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ

และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

พันธกิจ (MISSION)

บริษัทฯ ยึดถือความซื่อสัตย์และยุติธรรมแก่ลูกค้า

เพราะลูกค้าคือผู้ร่วมสร้างบริษัทฯ เรา

 

 

งานบริการของเรา

 

» งานก่อสร้าง โยธา และสถาปัตยกรมม

» งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

» งานติดตั้งเครื่องจักร และงานไฟฟ้า

» งานระบบท่อ และสุขาภิบาล

» งานฐานรากเครื่องจักร

 

รับเหมาก่อสร้างครบวงจร โดยทีมงานวิศวกร

และรับบริการและให้คำปรึกษา ดังนี้

 

» Civil & structural งานก่อสร้าง โยธาและโครงสร้าง

» Engineering & maintenance งานด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

» Piping & Installation Machine งานระบบท่อและติดตั้งเครื่องจักร

» Machine part & Electrical งานชิ้นส่วนเครื่องจักรและงานไฟฟ้า

» Foundation Machine งานฐานรากเครื่องจักร

» Renovate works ปรับปรุง ต่อเติม

» Construction Consult งานที่ปรึกษาโรงการก่อสร้าง

ผลงานซ่อมแซมพื้นคอนกรีตทางเข้าหน้าหัวจ่ายก๊าซ คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ

ผลงานซ่อมแซมรอยรั่วซึมอาคาร CCR ท่าเรือ Jetty คลังก๊าซเขาบ่อยา

ผลงานซ่อมและเปลี่ยนพื้น Plate Form of Tower ท่าเรือ 1 คลังก๊าซเขาบ่อยา

ผลงานซ่อมฐานปั้ม P-90912

ผลงานซ่อมพื้นและถังน้ำศาลเจ้า เขาบ่อยา

ผลงานซ่อมราวกันตกท่าเรือ Jetty ศรีราชา

ผลงานซ่อมโรงจอดรถ คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ

ผลงานซ่อมบ่อพักน้ำ บริษัท ยูนิค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ผลงานซ่อมพื้นดาดฟ้าอาคาร SUB.3

ผลงานก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บจก.สยามคูโบต้า

ตัวอย่างผลงานโกดังเก็บสินค้า จ.ระยอง

ตัวอย่างผลงานปรับปรุงประตูใต้อุโมงค์สะพานท่าเรือ 1, 2, 3

ตัวอย่างผลงานปรับปรุงพื้นทางเดินและรางน้ำฝนหน้าอาคารลานถัง

ตัวอย่างผลงานรับเหมาก่อสร้าง

ตัวอย่างผลงานแบบแปลน

ผลงาน Raise floor works

ผลงาน Renovate works

ผลงาน @PTT. Chonburi

ผลงาน @Cannon Company

ผลงาน @Kubota Company

CIVIL & STRUCTURE WORK

ENGINEERING & MAINTENANCE WORK

INSTALLATION & PIPING

MACHINE INSTALLATION

MACHINING PARTS

ผลงานที่กำลังดำเนินการอยู่

Contact

โทรศัพท์ : 037 200 280

โทรสาร : 037 200 445

มือถือ : 087 998 9442

อีเมล์ : tmcku7@gmail.com

บริการของเรา
รับเดินระบบไฟฟ้า

รับเดินระบบไฟ้าบ้าน อาคาร สำนักงาน ตึก และอื่นๆ ราคาเป็นกันเอง สนใจติดต่อสอบถามเราได้

สอบถาม
รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

รับเหมาก่อสร้างครบวงจร โดยทีมงานวิศกร รับบริการออกแบบ เขียนแบบ งานก่อสร้างอาคาร โรงงาน สำนักงาน อาคารเก็บสินค้า และงานซ่อม สร้าง ต่อเติมอาคาร โรงงาน

สอบถาม
รับสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ดิน

รับเหมาก่อสร้างครบวงจร โดยทีมงานวิศกร รับบริการออกแบบ เขียนแบบ งานก่อสร้างอาคาร โรงงาน สำนักงาน อาคารเก็บสินค้า และงานซ่อม สร้าง ต่อเติมอาคาร โรงงาน

สอบถาม
รับสร้างโรงงาน

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน โกดังเก็บสินค้า และอื่นๆ ควบคุมงานโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ ประสบการณ์ในการทำงานสูง

สอบถาม
บริการติดตั้งเครื่องจักร

TMC งานย้ายและติดตั้งเครื่องจักรพร้อมงานระบบ รับเหมาก่อสร้างครบวงจร รับบริการออกแบบ เขียนแบบ โดยทีมงานวิศกร

สอบถาม
รับสร้างบ้านปราจีนบุรี

รับเสร้างบ้าน โดยทีมงานวิศกร รับบริการออกแบบ เขียนแบบ งานก่อสร้างอาคาร

สอบถาม
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

เรารับเหมาก่อสร้างโรงงานทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ด้วยระบบออกแบบที่ดี เน้นประโยชน์ใช้สอย

สอบถาม
บริการงานออกแบบ

งานเขียนแบบและออกแบบ พร้อมรับรองแบบโดยวิศวกร

สอบถาม
บริการงานด้านระบบไฟฟ้า

TMC งานระบบไฟฟ้าในโรงงานทุกชนิด

สอบถาม
บริการงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

Engineering & maintenance รับเหมาก่อสร้างครบวงจร โดยทีมงานวิศกร

สอบถาม
บริการงานด้านโยธา

TMC งานก่อสร้าง อาคาร สำนักงาน โรงงาน โกดังเก็บสินค้า

สอบถาม
บริการงานติดตั้งระบบท่อ

TMC งานท่อประปา ท่อสตรีม

สอบถาม
บริการเขียนแบบงานก่อสร้างทุกชนิด

บริการเขียนแบบงานก่อสร้างทุกชนิด ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์

สอบถาม
รับเหมาก่อสร้างปราจีนบุรี

TMC รับเหมาก่อสร้างครบวงจร โดยทีมงานวิศกร รับบริการออกแบบ เขียนแบบ งานก่อสร้างอาคาร โรงงาน สำนักงาน อาคารเก็บสินค้า และงานซ่อม สร้าง ต่อเติมอาคาร โรงงานทุกชนิด

สอบถาม
ก่อสร้างปราจีนบุรี

รับเหมาก่อสร้างครบวงจร โดยทีมงานวิศกร รับบริการออกแบบ เขียนแบบ งานก่อสร้างอาคาร โรงงาน สำนักงาน อาคารเก็บสินค้า และงานซ่อม สร้าง ต่อเติมอาคาร โรงงาน

สอบถาม
บริการงานด้านโครงสร้าง

TMC งานโครงเหล็กและต่อเติมทุกชนิด

สอบถาม
รับเขียนแบบทุกชนิด

งานเขียนแบบและออกแบบ พร้อมรับรองแบบโดยวิศวกร สนใจติดต่อสอบถามเราได้ ราคาเป็นกันเอง

สอบถาม
บริการงานด้านฐานราก

TMC งานฐานรากเครื่องจักร ฐานราก LPG

สอบถาม
ก่อสร้างครบวงจรปราจีนบุรี

รับเหมาก่อสร้างครบวงจร โดยทีมงานวิศกร รับบริการออกแบบ เขียนแบบ งานก่อสร้างอาคาร

สอบถาม
บริการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

บริการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เราใช้วัสุดและอุปกรณ์อย่างดี เพื่อลูกค้าของเรา

สอบถาม
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
บริษัท ทีเอ็มซี วิศวกรรมอุตสาหการ จำกัด
ผู้ติดต่อ:
แผนกบริการลูกค้า
ที่อยู่:
313 ถ.ปราจีนตคาม
ตำบล:
หน้าเมือง
อำเภอ/เขต:
เมืองปราจีนบุรี
จังหวัด:
ปราจีนบุรี
ประเทศ:
ไทย
รหัสไปรษณีย์:
25000
โทรศัพท์:
037-200-280
โทรสาร:
037-200-445
มือถือ:
087-9989442
อีเมล์:
tmcku7@gmail.com
ไลน์ไอดี: