บริษัท ทีเอ็มซี วิศวกรรมอุตสาหการ จำกัด
โทร 037-200-280, 087-9989442
  • th

ผลงานปรับปรุงประตูใต้อุโมงค์สะพานท่าเรือ 1, 2, 3


ผลงานปรับปรุงประตูใต้อุโมงค์สะพานท่าเรือ 1, 2, 3

รูปงานปรับปรุงประตูใต้อุโมงค์สะพานท่าเรือ 1, 2, 3 (ก่อนปรับปรุง)

รูปงานปรับปรุงประตูใต้อุโมงค์สะพานท่าเรือ 1, 2, 3 (ขณะปรับปรุง)

รูปงานปรับปรุงประตูใต้อุโมงค์สะพานท่าเรือ 1, 2, 3 (ปรับปรุงเสร็จแล้ว)