บริษัท ทีเอ็มซี วิศวกรรมอุตสาหการ จำกัด
โทร 037-200-280, 087-9989442
  • th

งานซ่อมและเปลี่ยนพื้น คลังก๊าซเขาบ่อยา


งานซ่อมและเปลี่ยนพื้น คลังก๊าซเขาบ่อยา

งานซ่อมและเปลี่ยนพื้น Plate Form of Tower ท่าเรือ 1 คลังก๊าซเขาบ่อยา


:: ก่อนซ่อม ::


:: ขณะซ่อม ::


:: หลังซ่อมเสร็จ ::