บริษัท ทีเอ็มซี วิศวกรรมอุตสาหการ จำกัด
โทร 037-200-280, 087-9989442
  • th

งานก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก


งานก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผลงานก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดฝังใต้ดิน) ขนาด 60 ลบ.ม.
พร้อมงานระบบท่อ @ บริษัท สยามคูโบต้า เมทัลเทคโนโลยี จำกัด